Genel

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

FEZA GÜRSEY FİZİK VE MATEMATİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Yerleşkesi, 34684 Çengelköy - İstanbul Telefon +90 216 516 3639 

 

 I. Merkezin Misyon ve Vizyonu
Merkezin misyonu Fizik ve Matematik alanlarında Türkiye'deki araştırma seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır. Vizyonuysa bu seviyeyi uluslararası standartlarda en üst düzeye taşımaktır.

 II. Merkezin Tarihçesi, Amacı ve Hedefleri
Merkezin amacı Fizik ve Matematik dallarında araştırma ve işbirliği yapmaktır. Merkezimiz resmen Şubat 2015’te kurulmuş olmasına rağmen, Bilim Akademisi’nin destek ve katkılarıyla 2013 yılından beri yaz okulları düzenlemektedir. Merkezimiz  kapatılan Feza Gürsey Enstitüsü’nün doğal devamıdır.


 III. Merkezin Temel Politika ve Öncelikleri
Merkezimizin öncelikli hedefi Fizik ve Matematik alanlarında önemli ve güncel araştırma konularında yaz ve kış okulları düzenlemektir. Ayrıca  araştırmacılara Kandilli'deki Feza Gürsey binasında rahat bir çalışma ortamı sağlayarak araştırmalarını desteklemeye ve yeni işbirliklerinin oluşmasına katkıda bulunmaya çalışmaktayız.